Konstrukcja nr 10311

Konstrukcja zabawowa o wymiarach: 8,61 x 6,15 x 2,80 m (wysokość).

Elementy do zabawy – jak na załączonych projektach.