Konstrukcja nr 180212

Konstrukcja zabawowa o wymiarach: 7,32 x 6,1 x 3,9 m (wysokość). Plac zabaw ma 3 poziomy. Elementy do zabawy – jak na załączonym projekcie.